8 Feet on a Trail • 2005 • video 5:10" Een opdracht van het CBK Nijmegen, in het kader van Nijmegen 2000.

Een korte film over enkele ouderen met heel diverse achtergronden die vol enthousiasme hun gemeenschappelijke hobby beoefenen: country line-dancing.

8 Feet on a Trail • 2005 • video 5:10" • an assignment of  the CBK Nijmegen.

A short film about some elderly people from various backgrounds who enthusiastically pursue their common hobby: country line-dancing.

< work


8 Feet on a Trail
• 2005 • stills from video