A Room with a View • 2010 • installatie.
Een serie foto's van verbrande resten van verlaten huizen na de burgeroorlog op de Molukken, Indonesië.

A Room with a View • 2010 • installation.
A series showing the remains of burned and deserted houses, after the civil war in the Moluccas, Indonesia.