De Noorderpark Dierenencyclopedie in beeld en geluid • 2007

Een project in samenwerking met Hillegon Brunt, in opdracht van Opbouwwerk en Stadsdeel Amsterdam Noord.

Kinderen van NSO Nogal Wiedes uit Amsterdam Noord bedachten dieren die in het Noorderpark zouden kunnen wonen. Vervolgens gaven ze vorm aan de dieren van hun keuze, en speelden zelf de dieren tijdens filmopnamen met behulp van maskers en andere attributen. In de hoofdstukken van de encyclopedie beschrijven ze uiterlijk, leefgebied, voeding en karakter van de dieren.

De Noorderpark Dierenencyclopedie in sound and image • 2007

A project in co-operation with Hillegon Brunt, for Opbouwwerk Amsterdam Noord and the city council of stadsdeel Amsterdam Noord.

Children of NSO Nogal Wiedes in the north of Amsterdam invented animals who might live in the nearby Noorderpark. They modelled the animals of their choice and played them during film recording with the help of self made masks. In various chapters of the encyclopedia the children describe looks, environment, nutrition and character of the animals.

< work

De Noorderpark Dierenencyclopedie in beeld en geluid • 2007 • still from video