Hands off • 1994 • installatie • doorsnede 300 cm, hoogte 40 cm. Metaal, electromotor, zw/w foto's.
Een installatie van pedaalemmers, opgesteld in een cirkel. De toeschouwer moet de kring binnengaan en de emmer openen om het werk te zien. Als het voetpedaal wordt ingedrukt en de emmer opent, wordt er een zachte bries naar boven geblazen. Een kind kijkt de toeschouwer aan.

Hands off • 1994 • installation • diameter 300 cm, height 40 cm.
Metal, electromotor, b/w photography. An installation made of waste bins, put in a circle. The visitor has to enter this circle and open the pedal bin to experience the work. When the pedal is being pressed and the bin opens, a soft breeze is blown upwards. A child looks back at the viewer.

< work


Hands overview of the installation (above), details (below)