Jungle Lab goes North | prints

Jungle Lab goes North • 2018 • series cyanotypes Het werk is een vervolg op de eerdere werken met een fictief onderzoekslaboratorium in Papua als uitgangspunt. Bij jungle Lab goes North is het laboratorium verplaatst naar de weidsheid van het Friese Waddengebied. Wat ervaart een onderzoeker in een voor hem of haar onbekende wereld? Vervreemding, … Read More

Jungle Lab 2.0 prints

Jungle Lab 2.0 • 2016 • multimedia installatie, gelatine zilver prints. Een zinnenprikkelende installatie in opdracht van Museum Bronbeek. Gelatine zilver prints van objecten uit de jungle op aquarelpapier. The jungle of Eastern Indonesia, 1919. An environmental piece of art that touches all senses. A part of a deserted laboratory in the deep jungle of … Read More